marți, 24 ianuarie 2012

Sistemul Sanitar Italian (Sistema Sanitario Nazionale)

Sistemul Sanitar Naţional (Sistema sanitario nazionale, abreviat, SSN) este un sistem public cu caracter universal şi solidar, prin urmare garantează asistenţă medicală tuturor cetăţenilor, fără distincţie de sex, vârstă, câştiguri sau loc de muncă.Ce este Sistema sanitario nazionale?
Cităm de pe site-ul Ministerul Sănătăţii italian:
Sistemul Sanitar Naţional (Sistema sanitario nazionale, abreviat, SSN) este un sistem public cu caracter universal şi solidar, prin urmare garantează asistenţă medicală tuturor cetăţenilor, fără distincţie de sex, vârstă, câştiguri sau loc de muncă. SSN asigură accesul a serviiciile sale în deplin respect faţă de principiile demnităţii persoanei, tratamentului medical necesar, egalităţii şi a gestionării resurselor în mod echitabil.
Cetăţenii au libertatea de a alege atât structura medicală publică sau privată convenţionată SSN (spital, dispensar) cât şi medicii la a căror servicii vor recurge. Toate structurile medicale convenţionate cu SSN trebuie să întrunească un cumul de standarde medicale, structurale şi organizatorice prevăzute de DPR din 14 ianuarie 1997.
Finanţarea SSN
SSN este finaţat în parte din impozitele percepute de Statul italian şi în principal din impozitele directe regionale; aşa-numitele IRPEF şi IRAP, precum şi din impozitarea indirectă; parte din TVA şi din acciza pe benzină. Deasemnea ASL-urile (Azienda Sanitaria Locale) încasează direct o suprataxă (ticket) pe fiecare medicament vândut în farmacii, pe anumite servicii medicale ori din încasări derivate din servicii medicale plătite.
Am încheiat citatul.
Practic, lucrurile stau în felul următor:
Asistenţa medicală de urgenţă este garantată oricui, indiferent de rasă, sex, vârstă, sau de situaţia legală pe teritoriul Italiei. Vă puteţi adresa centrelor de prim ajutor (Pronto Soccorso) prezente în aproape toate structurile medicale pentru intervenţii urgente de chirugie, stomatologie, oftalmologie, etc. De menţionat că în principiu intervenţiile de prim ajutor se acordă când viața pacientului este în pericol sau când poate rămâne cu sechele. Nu sunt admise intervenții în cazul bolnavilor cronici decât maxim, pentru limitarea durerilor.
În afara primului ajutor, SSN oferă celor înscriși asistența medicală necesară pe plan individual cât și familial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu